Vítejte na našem webu


kurzy kresby a malby

21.04.2016 14:13

KURZY KRESBY A MALBY


·       Individuální program pro každého žáka dle jeho schopností.

·       Věkově sloučený kurz. Méně zdatní jsou motivování zkušenějšími. Žáci mají mezi sebou
        srovnání.

·       Rozvíjení kreativity a osobnosti.

·       Děti se učí uvolňovat ruku a správně držet tužku.

·       Seznámení se s prostorem a kompozicí.

·       Výuka základních technických dovedností. ( základy perspektivy, elipsovité tvary,
         drapérie a další) Po té žáci přechází ke kresbě zátiší, architektury, portrétu....

·       Kreslíme uhlem, tužkou, barevnými pastely.

·       Malujeme akvarelem (vodové barvy), tempery. Později akryl a základy olejomalby.

·       Děti učím techniky kombinovat.

·       Každoroční společná výstava prací žáků.

·       Konkrétní plán příprav k talentovým zkouškám.

·       Konzultace v ceně kurzu.

·       Podomluvě vyzvednu Vaše dítě ve škol. družině.

 

 

PŘIJĎTE SE K NÁM PODÍVAT NEBO SI ZDARMA ZAKRESLIT NA
UKÁZKOVOU HODINU. VŽDY PO TEL. DOMLUVĚ


úterý od 14:00 v Sobotce

čtvrtek od 13:15 -15:15 v  Sobotce -Ťapík


pátek od 13:00- 14:30 v Dolním Bousově

Cena za 1 lekci ( 90 min.)          dítě do 15 let:  90,-      
( 45,- za 1 vyuč. hodinu)                   nad 15 let 120,-

Kurz můžete navštěvovat i nepravidelně bez předplacení za 150,- za lekci.

Kurz se platí vždy na jedno pololetí. Cena se odvíjí od počtu lekcí v daném roce.  

V případě nemoci mé i žáků jsou vypsány náhradní hodiny. O svou lekci tedy nepřicházíte

V ceně jsou kartony, papíry, čtvrtky, fixativ, lepičky, kreslící prkna. Další pomůcky má každý své.  


—————

Zpět